INFORMĀCIJA PAR IENĀKŠANU OSTĀ

Ceļvedis ienākšanai Liepājas ostā!

Kuģu ceļš sākas ar pirmo boju pāri Nr. 1 un Nr. 2, Plat.
56 ° 31,38000’N, gar. 20°54,11000’E. Starp bojām,
turoties uz kursa 068°, būs redzama centrālā vadlīnija
(sarkana); Pēc bojas Nr. 5 mainīt kursu uz 112° un
turēties uz zaļās vadlīnijas caur ostas dienvidu vārtiem.
Pēc zaļas krāsas bojas Nr. 15 mainīt kursu uz loču
vadlīniju (zaļā gaisma) kurss 153°, un turpināt uz
priekšu. Pēc tam mainīt kursu pa kreisi, un turoties pa
kanāla vidu, turpināt līdz kanāla beigām. Jahtu osta
atrodas Liepājas ostas piestātnēs Nr. 80 un 81, kanāla
labajā pusē netālu no tilta.