Liepāja Marina

Liepaja Marina atrodas savā vēsturiskajā vietā – kanāla pusē pie Promenade Hotel ēkas. Tās atrašanās vieta ļauj pietauvot jahtas Liepājas pilsētas centrā, ļaujot 5 līdz 10 minūšu pastaigas laikā sasniegt veikalus, restorānus, tūrisma apskates objektus, sabiedrisko transportu un tūrisma informācijas centru.

Ienākošajām jahtām Liepaja Marina nodrošina nepieciešamos piestātnes pakalpojumus – pietauvošanās vietu, ūdensapgādi, elektroapgādi, piestātnes apsardzi. Viesu ērtībām tiek piedāvātas labiekārtotas sanitārās telpas – tualetes, dušas, veļas mazgāšanas telpa, kā arī remonta serviss, ziemošana, jahtu un kuteru rezerves daļu piegāde un aģentēšanas pakalpojumi.

Kopš 2008.gada Liepaja Marina ir saņēmusi Zilo karogu – starptautiski atzītu eko-sertifikātu un mēs esam apņēmības pilni arī nākotnē nodrošināt jahtu ostas atbilstību šiem standartiem. Zilais karogs ir Vides izglītības fonda piešķirts apliecinājums, ka pludmale, marina vai jahtu osta nodrošina fonda noteiktos.