Jahtu ostas rekonstrukcija

Vēsturisks mirklis vēsturiskā vietā - Tirdzniecības kanāla malā, ko droši var uzskatīt par Liepājas ostas sākumu un pat šūpuli, tiek uzstādītas piestātnes, kurās ērti un droši varēs pietauvoties jahtas un laivas, kas ieradušās Liepājā. Jau droši, ka pie atjaunotās krastmalas nākamajā gadā, kad te pietauvosies pirmie burinieki, skats būs īpašs un tas pārsteigs ikvienu.

https://www.facebook.com/watch/?v=320309372525776